OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

ATEX

Wspieramy podmioty w realizacji obowiązków wynikających z Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Dokonamy oceny minimalnych wymagań, jakie powinny spełniać stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, zaproponujemy ulepszenia, zaproponujemy strategię (analiza i ocena ryzyka).

Przeprowadzimy audyt i opracujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem z uwzględnieniem aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

DETEKCJA GAZÓW

W przypadku możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej, dobierzemy, zainstalujemy i skonfigurujemy detektory, i systemy wykrywania gazów wybuchowych lub toksycznych (np. kotłownie gazowe, magazyny cieczy palnych, garaże podziemne).

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu
Postaramy się spełnić Twoje oczekiwania.

Skontaktuj się z nami